19 ملک

فرهاد انسان اوغلو

مدیر و موسس تام تورکی
تلفن: 05522888939
فکس: 05528588388

مشاور خرید و فروش ملک در استانبول
مشاور اخذ شهروندی ترکیه
اخذ اقامت از طریق خرید خانه
مسئول نمایندگی تام تورکی در غرب استانبول

ملک یافت نشد

اولین نفر برای بررسی باشید “فرهاد انسان اوغلو”

Rating